HLR

På Vipan ska alla genomgå utbildning i Hjärt- lungräddning. För elevernas...