Europadagen på Vipan!

En molnig vårdag på Vipan i studentstaden Lund i mitten av maj fick vi besök av Ludvig Einarsson från EU Direkt. Av honom fick vi lära oss mycket om EU. Innan dess hade Martin Martinez, vår EU-ambassadör, berättat om historien bakom EUs uppkomst och att det från början var ett fredsprojekt.

Eleverna i årskurs 2 hade haft möjlighet att skicka in frågor om EU och de lästes upp av våra juniorambassadörer, Doronthina, Andrej och Felicia. Ludvig och Martin hjälptes åt att svara på frågorna, så gott de kunde. Några av frågorna som dök upp gällde hur mycket det kostar oss svenskar att vara med i EU och hur man ska göra om vill studera eller jobba utomlands.

Efter föreläsningen förflyttade vi oss till L-huset där vi började med att lyssna på elever som gjort sin APL, sitt arbetsplatsförlagda lärande, i Frankrike. Simon, Alexander, Tim, Johanna, Tim och Oliwer talade om för oss hur de hade haft på sina praktikplatser. Alla var eniga om att det var jobbigt att göra sig förstådd på arbetsplatserna; de fick ofta gestikulera och använda sig av tecken för att få fram vad de menade. Annars tyckte de att de lärde sig att ta ansvar och lära känna varandra. Nu är de ett bra team tillsammans!

Elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet hade gjort en massa EU-bakelser som de bjöd oss på och efter det fortsatte vi med workshops nummer två. Några såg på film, en del pratade med juniorambassadörerna, vissa lekte med språk och gjorde värderingsövningar kring yttrandefrihet medan undertecknade skrev en artikel till skoltidningen….

Det här är första gången vi uppmärksammar Europadagen på det här sättet, men absolut inte sista. Temadagar över klassgränserna vill vi gärna fortsätta med.

Hannah, Jacob och Jessica med lite hjälp av Josefine, Linn, Olivia /Puss haj!

APL inom Europa

Våra elever har möjlighet att göra sin APL, sitt arbetsplatsförlagda lärande, i ett land inom Europa, genom ett Erasmus+-projekt. Eleverna på Hotell- och turismprogrammet har haft utbyte med Malta och Island, medan eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har ett utbyte med Poitiers i Frankrike. Nytt för i år är att även elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet har haft möjlighet till detta utbyte. Eleverna från Frankrike är dessutom på besök hos oss just nu. Eleverna på Handels- och administrationsprogrammet har haft möjlighet att åka till Merida i Spanien. Vi har skrivit om det i vår tidning tidigare men anledningen till att vi lyfter det igen är att vi imorgon ska fira Europadagen på Vipan och då kommer elever och lärare att berätta om sina erfarenheter av APL i ett europeiskt land för våra elever i årskurs 2. Om detta kommer vi givetvis också att skriva eftersom det händer mycket mer när vi uppmärksammar Europdagen! Titta in här imorgon också för att få bilder från dagen. Håll till godo med några bilder från tidigare APL-besök.

Seniorambassadören för EU har ordet

För den som, liksom jag, har växt upp i ett delat Europa, har EU en särskild betydelse. När jag växte upp på 1950-talet, var Europa uppdelat på olika sätt. Ett fruktansvärt krig var så nära i tiden att alla som då var vuxna hade förhållit sig till det på något sätt. Några hade varit soldater i den ena eller den andra armé, några hade blivit stympade och sårade, en del hade förlorat nära anhöriga: några i kriget, som soldater, andra i koncentrationslägren, som oskyldiga offer. Många mindes skräcken och förödelsen av bombraider och kanoneld över städer och byar. Det fanns fortfarande hunger och nöd överallt i Europa.

Någonstans i mitten, korsandets Europas hjärta, gick en ”järnridå” som delade Europa i två delar, som levde i olika världar, medvetna, men nästan oberörda av varandra.  På västra sidan om järnridån hade man fått hjälp av USA att komma på fötter igen, genom Marshallhjälpen och andra åtgärder. Amerikanska baser garanterade, sades det, friheten. På andra sidan järnridån var det Sovjetunionen som härskade över sina satellitstater: Polen, Bulgarien, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien , de baltiska staterna och så förstås, Östtyskland, på andra sidan den berömda muren som delade Berlin i två världar.

Länder som stått på nazisternas sida genomgick utrensningar och konfrontationer. Tyskland (Västtyskland), Österrike och Italien genomgick riktiga stålbad, och reste sig sakta upp ur askarna genom hårt arbete. I södra Europa överlevde regimer som stått Hitler nära ideologiskt. Så var fallet i Spanien, där jag ursprungligen kommer ifrån, under Franco, och i Portugal under Salazar. En fascistisk junta tog över även i Grekland.

Europa hade alltid varit i krig. Historien visar att varje generation från urminnestid till våra dagar hade haft minst ett krig. Att unga européer hade offrat sina liv för att tillfredsställa eliters ambitioner och lösa meningslösa konflikter. Sverige var här ett undantag, och de svenska ungdomarna hade sluppit krig sedan 1815. Det fanns dem som ansåg att det enda möjliga sättet att undvika en fortsättning på vansinnet var att se till att det byggdes varaktiga band: ekonomiska, politiska och personliga, mellan Europas alla folk.

När Romtraktatet skrevs den 25 mars 2017 mellan Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien, blev det startskottet för en framtida union. Efter Sovjetunionens kollaps 1989, blev det också möjligt att bjuda in länder som tidigare tillhört östra delen av järnridån. EG (europeiska gemenskapen) och, sedan 1993 EU (europeiska unionen), som idag består av 28 länder, snart dock av 27, när Storbritannien lämnar efter Brexit, lyckades ena vad århundraden av krig och fiendskap hade krossat. De europeiska länderna som anslutit sig till EU har fått reformera sina samhällen i demokratiskt hänseende, även om det fortfarande återstår mycket arbete.

Sakta men stadigt befästes den europeiska unionen med sina fyra friheter: frihet för människor, varor, tjänster och kapital, och faktiskt, freden består och välståndet har ökat markant. Inom EU finns det länder som gärna utökar samarbetet, t.ex. genom egen valuta och andra som vill behålla större handlingsutrymme för egen politik. Hur som helst, EU är och har alltid varit ett fredsprojekt som hjälper oss alla till större trygghet. Det är lätt att förstå att jag, med min bakgrund och min uppväxt i en fascistisk stat, Spanien, ser EU som en garanti för friheten och de mänskliga rättigheterna.

Med detta sagt om mitt förhållande till EU, blev det en mycket angenämt överraskning när jag utsågs till att bli en av 27 Skolambassadörer för EU. Jag genomgick en utbildning i Stockholm och Bryssel och åtog mig uppdraget att, tillsammans med skolledningen och kollegor inspirera och stötta i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Detta innebär bl.a. att genomföra eller samverka med lokala aktörer kring skolaktiviteter. Målet med mitt arbete är alltså att erbjuda information om EU och om dess betydelse för oss som medborgare.

Onsdagen den 17 maj uppmärksammar vi Europadagen här på Vipan tillsammans med elever i åk.2 och undervisande lärare!