SPRI på Måleri

Våra elever som går på SPRI, språklig introduktion, har fått möjlighet att ha praktik på Måleri i M-huset hos Greger. Så här i början är det grundläggande färdigheter såsom att lägga ut skyddspapper, spackla, slipa och måla som det övas på. Givetvis är det viktigt för eleverna att använda sig av ett så korrekt yrkesspråk som möjligt, något som våra elever som har svenska som modersmål också måste öva på i början.

 

Café Vipan och Café Tillsammans

Café Vipan och Café Tillsammans drivs av Hemgården, eller som det officiella namnet lyder Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård, en idéell förening som bildades redan 1942. På skolan är caféet öppet alla dagar då eleverna är på plats, måndag-fredag kl.09.00-15.00, förutom på fredagar då man stänger kl.14.00. Här träffas både elever och personal för att fika. Men man kan även passa på att läsa dagstidningar såsom Sydsvenska Dagbladet och Skånskan, aktuella tidskrifter t.ex. Illustrerad Vetenskap, spela spel, både kortspel och FIFA. Ibland finns olika organisationer också på plats; idag var Ungdomsmottagningen där. Café Vipan finns på Facebook. Gå in och gilla sidan!

Hemgården, som ligger i centrala Lund, Kiliansgatan 11, har man på söndagar kl.1600-20.00 Café Tillsammans, som är ”en mötesplats för människor som är olika för att prata om stort och smått för mer medmänsklighet i vårt lokalsamhälle”.  Hemgården arrangerar detta ihop med föreningen Tillsammans för Lund, som också finns på Facebook. Café Tillsammans brukar besökas av ett fyrtiotal personer och en del av våra SPRI-elever har hittat dit. Man behöver inte anmäla sig – det är bara att gå dit! Kanske får vi snart läsa en artikel från en av besökarna därifrån!

 

cafe-tillsammans